Despre CCLASC

Despre Centrul de Cercetare în Lingvistică Aplicată şi Studii Culturale

Centrul de Cercetare in Lingvistică Aplicată şi Studii Culturale a fost înfiinţat în cadrul Universităţii “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş în baza deciziei rectorului nr. 396 din 04.12.2008, emisă în urma avizului dat de Senatul universităţii în şedinţa din 03.12.2008 şi este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 actualizată, şi ale reglementărilor interne ale Universităţii “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş (Carta Universitară, Codul de etică şi deontologie universitară, Regulamentul de ordine interioară, Hotărârile Senatului Universităţii “Petru Maior”, etc).

Începând cu anul universitar 2018 – 2019, în urma fuziunii dintre Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureş și Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, CCLASC e parte integrantă a Universității de Medicină, Farmacie, Ştiințe și Tehnologie „George Emil Palade” din Tîrgu Mureş.

CCLASC cuprinde în structura sa un colectiv de cercetători – cadre didactice universitare, specializaţi în ţară şi străinătate, doctoranzi şi masteranzi cu preocupări ştiinţifice în domeniile de activitate ale centrului. Dotarea CCLASC cu materiale didactice şi echipamente tehnice (laborator multimedia) este asigurată la standarde internaţionale.