Membri CCLASC

Consiliul de de conducere CCLASC

Director executiv:

Lector univ. dr. Cristian Lako

Coordonator componentă didactică: Conf. univ. dr. Bianca Han
Coordonator componentă cercetare: Lector univ. dr. Cristina Nicolae
Secretar: Lector univ. dr. Corina Puscas

Resposabil competență lingvistică: Conf. univ. dr. Smaranda Ştefanovici

MEMBRII CCLASC:

Conf. univ. dr. Luminita Chiorean
Conf. univ. dr. Giordano Altarozzi
Conf. univ. dr. Ramona Hosu
Conf. univ. dr. Eva Szekely
Conf. univ. dr. Eugenia Enache
Conf. univ. dr. Doina Butiurcă
Lect. univ. dr. Dana Rus
Lector univ. dr. Laura Rus
Lector univ. dr. Dumitru Mircea Buda
Lector univ. dr. Eugeniu Nistor
Lector univ. dr. Alexandru Luca
Lector univ. dr. Corina Dâmbean
Lector univ. dr. Nicoleta Medrea
Lector univ. dr. Andrea Peterlicean
Lector univ. dr. Lia Conţiu
Lector univ. dr. Eugeniu Nistor
Lector univ. dr. Marius Pașcan
Lector univ. dr. Cezar Sigmirean
Lector univ. dr. Alex Cistelecan
Lector univ. dr. Anca Murar
Asist. univ. drd. Daniela Dălălău
Asist. univ. Zoltan Ildiko

REFERENŢI ŞTIINŢIFICI CCLASC:

Prof. univ. dr. CĂLIN ENĂCHESCU – referent ştiintific în informatică lingvistică
Prof. univ. dr. ing. VASILE BOLOŞ – referent ştiinţific pe teme de politici manageriale în cercetarea ştiinţifică
Prof. univ. dr. CORNEL SIGMIREAN – referent ştiintific pe teme de integrare europeană şi culturală
Prof. univ. dr. IULIAN BOLDEA – referent ştiinţific pe teme de literatură comparată
Prof. univ. dr. DORIN ȘTEFĂNESCU – referent ştiinţific pe teme de antropologie culturală
Prof. univ. dr. ALEXANDRU CISTELECAN – referent ştiinţific pe teme de teoria culturii, antropologie şi interculturalitate
Prof. univ. dr. ing. LIVIU MARIAN – referent ştiintific pe teme de management cultural şi de management al proiectelor
Conf. univ. dr. GIORDANO ALTAROZZI – referent ştiintific pe teme de istoria civilizațiilor
Conf. univ. dr. LUMINIŢA CHIOREAN – referent ştiintific pe teme de lingvistica textului, comunicare şi relaţii publice
Conf. univ. dr. MARIA GEORGESCU – referent ştiinţific pe teme de sociologia culturii
Conf. univ. dr. ALEXANDRA SILVAŞ – referent ştiintific pe teme de psihologia culturii, psihologia educaţiei şi psihologia comunicării
Conf. univ. dr. Petruța BLAGA – referent ştiintific pe teme de managementul proiectelor
Conf. univ. dr. DANIELA FRANCESCA VIRDIS – referent ştiintific pe teme de lingvistică şi traducere
Lector univ. dr. Eliza Filimon (Univ. de Vest din Timișoara) – referent științific pe studii literare și media