Servicii

Cursuri de limbi moderne (limbaj general/ specializat):

engleză: Conf. univ. dr. Smaranda Ştefanovici, Conf. univ. dr. Bianca Han, Lector univ. dr. Cristina Nicolae, Lector univ. dr. Corina Lirca, Lector univ. dr. Cristian Lako, Lector univ. dr. Dana Rus, Asist. univ. drd. Daniela Dălălău, Asist. univ. Zoltán Ildiko

germană: Lector univ. dr. Andreea Năznean

franceză: Lector univ. dr. Corina Dâmbean, Lector univ. dr. Alexandru Luca

italiană: Conf. univ. dr. Giordano Altarozzi, Prof. univ. Alexandru Cistelecan, Lector univ. dr. Corina Dâmbean

Responsabil limbaj general: Lector univ. dr. Corina Lirca
Responsabil limbaje specializate: Lector univ. dr. Dana Rus

Curs de limba română ca limbă străină:

Responsabil: Lector univ. dr. Laura Maria Rus

Curs de limba maghiară ca limbă străină:

Responsabili: Asist. univ. Zoltán Ildiko, Lector dr. Cristian Lako

Testarea competenţei lingvistice:

Responsabil: Conf. univ. dr. Smaranda Ştefanovici

Servicii de traducere, localizare, verificare si revizie:

Responsabili: Lector univ. dr. Cristina Nicolae, Lector univ. dr. Cristian Lako

Testarea pentru examene internaţionale:

Responsabil LCCI: asist. univ. drd. Daniela Dălălău
Responsabil Cambridge: Lector univ. dr. Andreea Năznean

Documentare şi cercetare în domeniul lingvistic:

Responsabili: Conf. univ. dr. Luminița Chiorean; Conf. univ. dr. Eva-Monica Szekely

Documentare şi cercetare în antropologie culturală:

Responsabili: Prof. univ. dr. Dorin Ştefănescu; lect. univ. dr. Dumitru Mircea Buda

Documentare şi cercetare în ştiinţele comunicării:

Responsabili: lect. univ. dr. Eugeniu Nistor, lect. univ. dr. Marius Pașcan

Cursuri în cadrul şcolii de vară CCLASC

Servicii de documentare, şi tehnoredactare computerizată în limbi străine

Cursuri „à la carte” (la comandă):

individuale sau colective;